De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Lid worden

 

Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag gratis lid van de vereniging wanneer minimaal 1 van de ouders lid is EN de ouders de benodigde gegevens aan de vereniging hebben doorgegeven.

 

Na de 18e verjaardag dient men zelf lid te worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de penningmeester (of een ander bestuurslid), en vanaf dat moment zelf de contributie te betalen.

 

 

Lid worden wanneer u al ouder bent dan 18 jaar:

 

Ook op latere leeftijd kan iedereen natuurlijk nog lid worden van de vereniging om gebruik te kunnen maken van de diensten van de vereniging. Daarbij volgen wij de regels van de Federatie van Friese uitvaartverenigingen.

 

Er zijn 2 mogelijkheden wanneer men op "oudere" leeftijd (19 jaar of ouder) lid wil worden:

 


1. Volledig lidmaatschap (met volledige ledenkorting bij overlijden).
Hierbij betaalt u inleggeld afhankelijk van uw leeftijd en u heeft bij overlijden recht op de volledige korting op de uitvaartkosten (uitkering) van de vereniging.


2. Percentage lidmaatschap (met gedeeltelijke ledenkorting bij overlijden).
U betaalt dan geen inleggeld en u heeft bij overlijden recht op een percentage van de korting op de uitvaartkosten (uitkering) van de vereniging.

 

  1. Wanneer u op 18 jarige leeftijd lid wordt bent u automatisch volledig lid en bent u alleen maar contributie verschuldigd aan de vereniging. Wanneer u al wat ouder bent, kunt u ook volledig lid worden, maar dan moet u eenmalig inleggeld betalen. De hoogte van dat inleggeld is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van de ledenkorting van de vereniging. De hoogte van de ledenkorting wordt elk jaar op de ledenvergadering vastgesteld.
    Bij de berekening van het inleggeld gebruiken wij Tabel A van de federatie van Friese uitvaartverenigingen. In de samenvatting van deze tabel onderaan deze pagina kunt u een paar voorbeelden bekijken van het percentage (van de ledenkorting) wat berekend wordt als inleggeld om volledig lid te worden.

  2. Wanneer u geen inleggeld wilt betalen, kunt u ook lid worden door alleen contributie te betalen. Dan heeft u bij overlijden alleen recht op een percentage van de ledenkorting.
    De hoogte van dat percentage vindt u hieronder in (een samenvatting van) Tabel B van de Friese Federatie van uitvaartverenigingen die wij daarvoor gebruiken.
 
  Leeftijd   Tabel A   Tabel B
  21   4,5 %   92 %
  25   10,5 %   92 %
  30   18 %   81 %
  35   25,5 %   64 %
  45   40,4 %   39 %
  55   57 %   23 %
  65   76 %   13 %
  72   100 %   13 %
 
 
Samenvatting van de Tabellen 'A' en 'B'. Respectievelijk voor optie '1' en '2'.
Korte uitleg: Tabel A:
Hier ziet u dat u, wanneer u op 30 jarige leeftijd lid wordt van de vereniging en kiest voor 'optie 1', dat u 18% van de ledenkorting moet betalen als inleggeld om bij overlijden toch recht te hebben op 100% van de ledenkorting.
 
Korte uitleg: Tabel B:
En wanneer u op 30 jarige leeftijd lid wordt en kiest voor 'optie 2', dan heeft u bij overlijden nog recht op 81% van de ledenkorting.

 

Aanmelden om lid te worden?

U kunt hier een formulier downloaden waarop u aan kunt geven voor welke optie u kiest.

Bent u of uw partner lid en heeft u kinderen onder de 18 jaar? Geeft u dan a.u.b. even de gegevens van uw kinderen door met dit formulier.

Op de website van de Friese Federatie van uitvaarverenigingen kunt u hierover nog meer uitleg vinden, wanneer u daar behoefte aan heeft. En u kunt natuurlijk uw vragen stellen aan de penningmeester of een ander bestuurslid.

Leden

Verhuisd, Getrouwd en/of kind(eren) gekregen?

 

Ben u lid van onze vereniging?

 

Laat a.u.b. alle wijzigingen aan ons weten!

 

Bent u of uw partner lid en heeft u kinderen onder de 18 jaar? Geeft u dan a.u.b. even de gegevens van uw kinderen door met dit formulier. Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag gratis lid, wanneer minimaal 1 van de ouders lid is EN de benodigde gegevens aan de vereniging zijn doorgegeven.

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelf het formulier af te drukken, stuur dan even een berichtje aan de secretaris of de penningmeester via het contactformulier door op de pagina "bestuur" op de naam van een bestuurslid te klikken.

 

Alvast bedankt!

 

Automatische Incasso en korting op de contributie?

 

Wilt u voortaan betalen door middel van automatische incasso en ook € 2,= korting ontvangen op de jaarlijkse contributie? Dit kunt u ook laten weten door een bericht te sturen naar de penningmeester, of nog handiger: druk dit formulier af, vul het in en stuur het ondertekend terug naar de penningmeester.

 

Nog niet lid? Wilt u ook lid worden van de vereniging? Lees hier een korte uitleg over de verschillende mogelijkheden.

Ledenkorting

 

De ledenkorting is het bedrag wat de penningmeester van de verzamelfaktuur aftrekt voordat die naar de nabestaanden van de overledene wordt gestuurd. De ledenkorting wordt in iedere ledenvergadering weer vastgesteld. Die is in 2015 voor de verschillende leeftijdscategorieën:

 

 

0 - 6 jarigen 750,-

7 - 12 jarigen 950,-

13 - 17 jarigen € 1150,-

18 jaar en ouder € 1350,-

 

 

Zoals u ziet, is de ledenkorting in veel gevallen niet voldoende om de kosten van de volledige uitvaart te dekken. Daarom kiezen veel mensen er voor om naast het lidmaatschap van de vereniging ook nog een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wanneer u dit ook overweegt, moet u op het volgende letten:

De vereniging is een zogenaamde "natura-vereniging". Dat betekent dat de vereniging niet zomaar een geldbedrag mag uitkeren. Het is de bedoeling dat de (bode van) de vereniging de uitvaart uitvoert, en dan mag de penningmeester de korting van de faktuur voor de nabestaanden aftrekken. Sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn de regels en controles hierop door de De Nederlandse Bank sterk aangescherpt, omdat veel bedrijven de uitvaartbranche als een lucratieve business zagen, met tot dat moment weinig regels en controles.

Aanvullende verzekering

Wanneer u een aanvullende verzekering af sluit, moet u erop letten dat u een kapitaalverzekering afsluit, zodat er door de verzekeringsmaatschappij een geldbedrag wordt uitgekeerd bij overlijden, wat gebruikt kan worden om (een deel van) de resterende kosten van de uitvaart te dekken.

Wanneer u een naturaverzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij naast het lidmaatschap van de vereniging kan dat problemen en/of onaangename verrassingen veroorzaken, omdat die verzekeringsmaatschappij de uitvaart ook uit zal willen voeren. Wanneer ze dat niet doen, omdat de bode van de vereniging dat doet, kan het gebeuren dat de verzekeringsmaatschappij een veel lager bedrag uitkeert, dan wat er in de polis staat.

In 2015 is "De Twentsche" gestart met het informeren van de geinteresseerde inwoners van Staveren over de mogelijkheden van zo'n aanvullende verzekering.

Contributie

 

 

De contributie is op dit moment € 25,- per jaar. Voor iedereen die een machtiging heeft ingevuld voor automatische incasso van de contributie, geldt een korting op de contributie van € 2,-. Wanneer u voortaan ook via automatische incasso wilt betalen, kunt hier een machtigingsformulier downloaden, wat u zo volledig mogelijk moet invullen, ondertekenen en terugsturen naar de penningmeester.

 

Tevens hebben is het bij onze vereniging mogelijk om als 1-ouder gezin lid te worden. We hanteren dan een aangepast contributietarief. Wanneer 1 ouder lid is, en tevens de kinderen tot hun 18e verjaardag lid wil laten zijn, betaald die ene ouder €35,50 contributie per jaar.

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren