De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Contributie

 

 

De contributie is op dit moment € 25,- per jaar. Voor iedereen die een machtiging heeft ingevuld voor automatische incasso van de contributie, geldt een korting op de contributie van € 2,-. Wanneer u voortaan ook via automatische incasso wilt betalen, kunt hier een machtigingsformulier downloaden, wat u zo volledig mogelijk moet invullen, ondertekenen en terugsturen naar de penningmeester.

 

Tevens hebben is het bij onze vereniging mogelijk om als 1-ouder gezin lid te worden. We hanteren dan een aangepast contributietarief. Wanneer 1 ouder lid is, en tevens de kinderen tot hun 18e verjaardag lid wil laten zijn, betaald die ene ouder €35,50 contributie per jaar.

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren