De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Ledenkorting

 

De ledenkorting is het bedrag wat de penningmeester van de verzamelfaktuur aftrekt voordat die naar de nabestaanden van de overledene wordt gestuurd. De ledenkorting wordt in iedere ledenvergadering weer vastgesteld. Die is in 2015 voor de verschillende leeftijdscategorieën:

 

 

0 - 6 jarigen 750,-

7 - 12 jarigen 950,-

13 - 17 jarigen € 1150,-

18 jaar en ouder € 1350,-

 

 

Zoals u ziet, is de ledenkorting in veel gevallen niet voldoende om de kosten van de volledige uitvaart te dekken. Daarom kiezen veel mensen er voor om naast het lidmaatschap van de vereniging ook nog een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wanneer u dit ook overweegt, moet u op het volgende letten:

De vereniging is een zogenaamde "natura-vereniging". Dat betekent dat de vereniging niet zomaar een geldbedrag mag uitkeren. Het is de bedoeling dat de (bode van) de vereniging de uitvaart uitvoert, en dan mag de penningmeester de korting van de faktuur voor de nabestaanden aftrekken. Sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn de regels en controles hierop door de De Nederlandse Bank sterk aangescherpt, omdat veel bedrijven de uitvaartbranche als een lucratieve business zagen, met tot dat moment weinig regels en controles.

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren