De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Aanvullende verzekering

Wanneer u een aanvullende verzekering af sluit, moet u erop letten dat u een kapitaalverzekering afsluit, zodat er door de verzekeringsmaatschappij een geldbedrag wordt uitgekeerd bij overlijden, wat gebruikt kan worden om (een deel van) de resterende kosten van de uitvaart te dekken.

Wanneer u een naturaverzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij naast het lidmaatschap van de vereniging kan dat problemen en/of onaangename verrassingen veroorzaken, omdat die verzekeringsmaatschappij de uitvaart ook uit zal willen voeren. Wanneer ze dat niet doen, omdat de bode van de vereniging dat doet, kan het gebeuren dat de verzekeringsmaatschappij een veel lager bedrag uitkeert, dan wat er in de polis staat.

In 2015 is "De Twentsche" gestart met het informeren van de geinteresseerde inwoners van Staveren over de mogelijkheden van zo'n aanvullende verzekering.

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren