De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Wensen voor uw uitvaart

 

Onze bode voert de uitvaarten uit in overleg met de nabestaanden van de overledene. Uiteraard worden de wensen van de overledene daarbij besproken als die bekend zijn bij de nabestaanden. U kunt uw nabestaanden daarbij enorm helpen door uw wensen op papier te zetten. Om u daarbij een handje te helpen hebben we hier een formulier wat u af kunt drukken en invullen.

 

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren