De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

 

 

Voorzitter   Anton de Vries   tel. 0514 - 682540
Secretaris   Auke de Groot   tel. 0514 - 681524
Penningmeester   Jelle Bron   tel. 0514 - 682164
Bestuurslid   GerritJan Mulder   tel. 0514 - 681710
Bestuurslid   Gerbrig Albada   tel. 0514 - 682124

 

In geval van overlijden dient er contact opgenomen te worden met onze bode.

 

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren