De Laatste Eer Staveren

 

Bij een sterfgeval dient er contact opgenomen te worden met onze bode
dhr. P. Deinum:
tel.
0514 57 17 71

Wat doet een uitvaartvereniging?

Voor mensen die in Friesland wonen zijn de Friese uitvaartverenigingen in de Buurt, Betrokken en Betaalbaar.

Met respect voor de overledene en betrokken bij de nabestaanden verzorgen de Friese uitvaartverenigingen begrafenissen en crematies van hun leden. Zij doen dit zonder winstoogmerk en zijn daardoor ook betaalbaar.

Begrafenisverenigingen zijn opgericht om uitvaarten (oorspronkelijk begrafenissen, tegenwoordig natuurlijk ook crematies) te verzorgen voor nabestaanden die daar op dat moment het hoofd niet naar hebben staan. En om de nabestaanden daarbij ook financiëel te ondersteunen.

De begrafenisvereniging heeft een bode in dienst die ervaring heeft en is opgeleid om uitvaarten te begeleiden en regelen. Hij (of zij) regelt onmiddellijk na het overlijden alle zaken die geregeld moeten worden in overleg met de nabestaanden van de overledene. Hij (of zij) is bekend met de regels en gebruiken in de stad of het dorp en de gemeente.

De fakturen van alle kosten die gemaakt worden voor de uitvaart gaan naar de penningmeester, die ze in eerste instantie betaald. Wanneer alles betaald is, wordt er een verzamelrekening betaald voor de nabestaanden. Van die verzamelrekening wordt de ledenkorting afgetrokken waar de leden recht op hebben.

De hoogte van de ledenkorting wordt ieder jaar op de ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de aktuele ledenkorting kunt u vinden op de pagina: financiën

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL Staveren

Secretariaat: 

Vrouwezand 6

8715 EL Staveren